АСКОД Архів

АСКОД Архів – базовий продукт сімейства АСКОД, що в рамках процесів документоведення і документообігу замикає цикл обробки інформаційних об’єктів і який призначений для автоматизації етапів оперативного та архівного зберігання документів, для розподілу видимості документів оперативного та архівного зберігання а також для фізичного розділення таких документів в базі даних корпоративної інформаційної системи.

До складу архітектури продукту «АСКОД Архів» входять:

 • модуль «Оперативне зберігання» (опрацьовує документи з терміном зберігання, що не перевищує 10 років);
 • модуль «Архів» (опрацьовує документи з терміном зберігання вище 10 років та строком «постійно/вічно»).
Функціональний базис продукту «АСКОД Архів» становлять наступні можливості:
 • створення, погодження та затвердження номенклатури справ підрозділів;
 • створення, схвалення, погодження та затвердження зведеної номенклатури організації;
 • автоматичне або ручне створення поточних справ та томів справ;
 • взяття справ на інвентарний номер;
 • автоматичне або ручне рознесення документів по томах поточних справ;
 • автоматичне або ручне створення, оформлення, погодження та затвердження описів справ;
 • автоматичне або ручне створення, оформлення, погодження та затвердження зведених описів справ;
 • створення, оформлення та затвердження актів передачі справ на архівне зберігання;
 • створення та оформлення актів знищення архівних документів та актів знищення архівних справ;
 • оформлення видачі та повернення архівних матеріалів;
 • створення, оформлення та ведення фондів;
 • пошук справ та документів, які перебувають на оперативному або архівному зберіганні;
 • друк номенклатури, зведеної номенклатури, внутрішніх описів справ, інвентарного журналу, описів, зведених описів, актів передачі, актів знищення, фондів;
 • ретро-сканування та верифікація відсканованих архівних документів;
 • експорт-імпорт архівних документів.
Функціонал продукту «АСКОД Архів» може бути розширений за допомогою додаткових прав:
 • дозвіл на Вилучення документа з закритої справи (надає право вилучати документ з закритого тому справи та перенумеровувати сторінки тому);
 • дозвіл на Додавання документа до закритої справи (надає право додавати документ до закритого тому справи та перенумеровувати сторінки тому);
 • дозвіл на Затвердження опису/зведеного опису (надає право затверджувати опис/зведений опис);
 • дозвіл на Погодження опису/зведеного опису (надає право погоджувати опис/зведений опис);
 • дозвіл на Рознесення документів в закриті томи» (надає право при ручному рознесенні документів отримувати доступ до томів, які вже закриті).
© Всі права захищені 2020