АСКОД Корпоративний

АСКОД™ Корпоративний – перший із основних продуктів сімейства АСКОД, який забезпечує класичний тип доступу до функціоналу АСКОД-платформи (Desktop-клієнт). Робочі місця з встановленою підсистемою АСКОД™ Корпоративний працюють в локальній (LAN) та корпоративній (Intranet) мережі, охоплюючи як діловодний, так і управлінський контур організаційної структури установи/підприємства, втілюючи при цьому специфіку Desktop-орієнтованих застосувань і надаючи користувачам відповідні переваги (швидкодія, підвищена стійкість, надійність і захищеність, відсутність дефіциту системних ресурсів і обмежень при роботі з периферійними пристроями, тощо).

Будучи базовим застосуванням у складі платформи, АСКОД™ Корпоративний реалізує функції системи електронного Документообігу та функції системи електронного Документоведення (зокрема електронне діловодство), забезпечуючи при цьому створення єдиного інформаційно-комунікаційного простору і загального структурованого сховища документів.

В рамках системи Документоведення, АСКОД™ Корпоративний автоматизує ділові процеси організації і відповідну ділову логіку щодо створення та обліку проектів документів, реєстрації та опрацювання вхідної, вихідної і внутрішньої службової кореспонденції, організаційно-розпорядчих документів і нормативно-правових актів, звернень громадян, запитів на інформацію, заявок, договорів та інших комерційних документів, прийняття рішень і формування резолюцій, доручень, завдань, використання запитів на узгодження/візування, забезпечуючи при цьому контроль виконавчої дисципліни, скорочення термінів проходження документів та покращення ефективності роботи персоналу.

В рамках системи Документообігу, АСКОД™ Корпоративний автоматизує процеси обміну та маршрутизації проходження документів, формуючи при цьому гнучке/масштабоване комунікаційне середовище і дозволяючи швидко і прозоро організувати електронний документообіг будь-якої установи/підприємства як в умовах зосередженої, так і територіально-розподіленої оргструктури.

© Всі права захищені 2020